Zoekt u een vertaler Arabisch?

Arabworld biedt u vertaalwerkzaamheden vanuit het Arabisch naar het Nederlands en het Engels en andersom.

Wij vertalen diverse soorten teksten zoals: officiële documenten, handleidingen, brochures, persberichten en wetenschappelijke en journalistieke artikelen. Indien gewenst kan een beëdigde vertaling geleverd worden of een vertaling in het Marokkaans Arabisch. Eveneens kunnen wij zorg dragen voor screening, correctie en analyse van Arabische teksten. Bij onze vertaalwerkzaamheden zijn zowel moedertaalsprekers van het Nederlands als het Arabisch betrokken, waardoor een optimaal resultaat wordt verkregen. Wij garanderen u strikte vertrouwelijkheid, vlotte service en vakkundig werk. Informeert u bij ons voor vertaalopdrachten waarbij naast het Arabisch ook andere talen betrokken zijn.

Eveneens kan Arabworld voor u tolkwerkzaamheden verzorgen.